Fit Force
Fit Force

Winkel(centra) beveiliging

Winkel(centra) zijn een openbaar en centraal punt in de wijk en hierdoor vaak een magneet voor criminaliteit. Om criminaliteit te voorkomen en het winkelende publiek een vertrouwd gevoel te geven. Onzekerheid onder klanten kan leiden tot  nadelige gevolgen voor winkelplezier en uw omzet. Daarom is het raadzaam om hiervoor te voorzien in de juiste winkelbeveiliger/- surveillant.
Een winkelsurveillant van Fit Force Security heeft als taak preventief te handelen tegen winkelcriminaliteit.

Daarnaast heeft deze werkzaamheden als het informeren van winkelend publiek, het handhaven van de door u opgestelde regels binnen de winkel(centra) en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Ook worden wij ingezet voor het doen van open-en sluitrondes van winkel(centra).

 

Met een winkelsurveillant van Fit Force Seucirity haalt u als opdrachtgever een specialist in huis waar een grote preventieve werking van uit gaat en welke daarnaast uw klanten een veilig gevoel geeft tijdens het winkelen.  

« terug